සමුද්‍රදේවී කළුතර දී නොමග යයි…

0
34

සමුද්‍රදේවී සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය කළුතර ප්‍රදේශයේ දී පීලි පැනීමකට ලක්ව ඇතැයි වාර්තා වේ. ඒ අනුව එය යථාතත්වයට පත්වනතුරු මුහුදුබඩ දුම්රිය මාරගයේ දුම්රිය ධාවන කටයුතු ප්‍රමාද වියහැකි බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here