වැඩි මිලට බිත්තර දුන්නොත් වැඩ වරදී…

0
39

සුදු බිත්තරයක් රුපියල් 44ක් හා රතු බිත්තරයක් රුපියල් 46 ක් වන පාළන මිල ඉක්මවා බිත්තර අළෙවි කරන වෙළෙඳසැල් හා වෙළදුන් වෙනුවෙන් නීතිමය පියවර ගන්නා බව පාරිභෝගික අධිකාරිය නිවේදනය කර සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here