රෝහල් කණිෂ්ඨ සේවකයෝ අද වැඩවර්ජනයක..

0
30

රෝහල් වල පවතින ඖෂධ හිගය ඇතුළු හේතු කිහිපයක් මූලික කරගනිමින් දිවයින පුරා රෝහල් වල කණිෂ්ඨ සේවකයින් අද(23) උදෑසන 8 සිට මධ්‍යහන 12 දක්වා වැඩවර්ජනයක නිරත වීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here