යෝජිත විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය PUCSL විරුද්ධයි…

0
37

පසුගිය දා කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කල විදුලි බිල් සංශෝධනය සිදු කල නොහැකි බව මහජන උපයෝගීතා කොමිෂම දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඒ බව එහි සභාපති ජනක රත්නායක මහතා විසින් කැබිනට් ලේකම්වරයා වෙත ලිඛිතව දැනුවත් කොට ඇති බවයි සදහන් වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here