බිත්තර ආනයනයට තාවකාලික අවසරයක්…

0
29

බිත්තර ආනයනය සදහා සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දේපාර්තුමේන්තුව විසින් තාවකාලික අවසරයක් ආනයනකරුවන් වෙත ලබා දී තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් එලෙස ආනයනය කරන බිත්තර බේකරි නිෂ්පාදන වෙනුවෙන් පමණක් යෙදවිය යුතු වන අතර සාමාන්‍ය අලෙවිය වෙනුවෙන් වෙළඳසැල් වෙත නිකුත් නොකරන බවයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සදහන් කළේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here